Tzana tmi - Tietosuojaseloste

Yhteystiedot rekisteriasioissa
Pauliina Hautala
pauliina.hautala@tzana.fi
0405510101

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Tzanan rekisteeri ja tietosuojaseloste. Nämä perustuvat henkilötietolakiin (523/1999) ja ovat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisia  rekisteri- ja tietosuojaselosteita . Laadittu 17.5.2018.

 

1. Rekisterinpitäjä

Tzana tmi

2298013-4

Itäinen Kirkkokatu 8 b 4

67100 Kokkola


2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Pauliina Hautala, pauliina.hautala@tzana.fi / 0405510101

 

3. Rekisterin nimi

Sähköposti rekisteri, timma ajanvaraus asiakkaiden rekisteri, telinevoimistelu ryhmien rekisteri4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä ylläpidetään Tzana olemassa olevien ja mahdollisten asiakas/yhteistyöyritysten yhteyshenkilöiden tietoja. Yrityksellä tarkoitetaan tässä myös yhteisöjä. Sekä telinevoimistelu ilmoittautumistietoja (vanhempien).


Yhteystietoja käytetään asiakas- ja yhteistyösuhteiden hoidossa. Tietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan muun muassa seuraavanlaisia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi, titteli, asema ja yhteystiedot


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • Yritykseltä ja henkilöltä itseltään
  • Muista asianmukaisista lähteistä.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.


8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan.


10. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.


11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.


12. Tiedon korjaaminen


Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.


Päivitetty - 20.6.2022 10:07